Вільний стиль

  • Всеросійська Федерація плавання визначає плавання вільним стилем таким чином: «Вільний стиль означає, що йому дозволяється плисти будь-якими способами, довільно змінюючи їх на дистанції». Раніше в якості вільного стилю використовувалися: брас, плавання на боці і треджен-стиль. У 1920-х роках всі ці стилі плавання витіснив більш досконалий і швидкий кроль.